Chceme uklízet město a zlepšit systém nakládání s odpady

Člověk svým chováním ovlivňuje veřejný prostor a veřejný prostor svým stavem ovlivňuje člověka. Proč nosit nedopalek od cigarety k nejbližšímu odpadkovému koši, když se jich tolik válí na ulici a na koši stejně není popelník? Proč dbát o pořádek v okolí popelnic a odpadkových košů, když jsou odpadky poházené všude kolem? S nízkou čistotou města a tristním stavem kontejnerových stání se Ústečané i turisté potýkají dennodenně. Situaci změníme pomocí jasného systému odpovědnosti za čistotu města, preventivních a osvětových opatření zaměřených na obyvatele a důslednějšími kontrolami kritických míst.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022
Za téma zodpovídá: Mgr. Martin Krsek, Karel Karika

Jak toho dosáhneme?

1. Převedeme úklid ulic pod obvodní radnice, které mají detailnější přehled o situaci ve svém "rajónu" než magistrát.

2. Zřídíme roli inspektora čistoty města, který bude fyzicky kontrolovat úroveň úklidů a vyřizovat podněty občanů.

3. Zavedeme víkendové úklidy (při nejmenším) centra města.

4. Odklidíme zapáchající a často rozhrabané popelnice blokující chodníky. Nejprve postupně skryjeme městské kontejnery na tříděný odpad do kultivovaných popelnicových stání. Pak tyto zkušenosti aplikujeme na popelnice u privátních domů, které by se na chodnících měly objevit jen v termínu vyvážení odpadků.

5. Po městě rozmístíme i odpadkové koše na tříděný odpad. Vybraná místa osadíme odpadkovými koši s popelníky.

6. Zřídíme re-use centrum, kde budou lidé moci odkládat funkční věci, které již nepotřebují nebo nechtějí (vybavení domácnosti, nábytek, knihy, nádobí, kola, hračky apod.). Podle typu a funkčnosti budou jednotlivé věci oceněny ve výši od jednotek do několika stovek korun. Peníze získané jejich prodejem použijeme na podporu systému nakládání s odpady či na údržbu a zakládání zeleně ve městě.

7. Zintenzivníme kampaň proti zakladatelům černých skládek a těm, kteří odhazují odpadky na zem.

Pomůže i městský architekt

Čistota města bude také úzce navázána na Kancelář architektury města, neboť právě odtud vzejdou návrhy na kultivované řešení popelnicových stání nebo na městský mobiliář včetně odpadkových košů.

Jako doplněk systému nakládání s odpady zřídíme re-use centrum, jehož prostřednictvím obyvatelům města nabídneme příležitost se smysluplně a ekologicky zbavit starých, avšak ještě funkčních věcí, či naopak tyto použité věci levně získat.