Chceme podporovat lokální podnikání

Města jako taková mají malý vliv na související legislativu a daňový systém, mohou však rozvoj malého a středního podnikání na svém území podpořit prostřednictvím tzv. měkkých faktorů. Začneme aktivně komunikovat s místními podnikateli o reálných, konkrétních praktických krocích, které by jim ze strany města "usnadnily život". Budeme usilovat o zvýšení prestiže podnikání jako takového mezi obyvateli města - každoročně oceníme úspěšné MAS (malé a střední) podniky.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022

Jak toho dosáhneme?

1. Průběžně budeme budovat dobré jméno města - vytvoříme pozitivní propagační kampaň založenou na úspěších místních nejen MAS podniků, vznikne plán péče o stávající investory ve městě.

2. Vytvoříme komunikační kanál mezi městem a podnikateli. Tam podpoříme iniciativu městských obvodů, které nejlépe znají své místní podnikatele a dokážou sebrat důležitá data. Pravidelně se budou představitelé města setkávat také s největšími zaměstnavateli. Vznikne kontaktní pracoviště, které bude konkrétní problémy řešit s příslušnými odbory úřadu.

3. Zaměříme se na posílení spolupráce s Ústeckým krajem, který podporuje začínající podnikatele a můžeme s ním tedy v našem úsilí spojit síly.

4. Zdůrazníme příležitosti vyplývající z blízkosti Německa. Podpoříme vybraným podnikatelům kurzy němčiny, zprostředkujeme obchodní kontakty v Sasku dle konkrétních požadavků příchozích do kontaktního centra.

5. Podpoříme začínající podnikatele pobídkovým programem.

Další poznámky

Zaměříme se na zkvalitnění vzhledu a funkčnosti veřejného prostoru ve městě tak, aby byl podpořen rozvoj služeb. Dobrým příkladem jsou farmářské trhy nebo neukotvené lavičky, které motivují obyvatele, aby trávili na určitých místech více času a cítili se zde příjemně.

Zvláštní pozornost budeme věnovat městskému centru, které se včetně ulic před hlavním vlakovým nádražím musí stát reprezentativním prostorem krajského města, aby působilo přívětivě na místní, návštěvníky i potenciální investory.

Budeme motivovat Ústečany - zákazníky místních malých a středních podniků - k většímu patriotismu, tzn. aby upřednostnili nákupy zboží i služeb od lokálních firem. Poukážeme na dlouhodobě fungující MAS podniky nejen rodinného typu, které naplňují město novou tradicí. Ta původní byla zničena po 2. světové válce a po roce 1989 nebylo na co navázat jako v jiných městech.