Chceme opravené chodníky a silnice

Stav silnic a chodníků je stálým tématem diskuzí a oprávněné kritiky občanů. Ústí má v této oblasti velký deficit. Podle nás však nejde jen o obnovení asfaltu na silnicích a předláždění chodníků. V případě rekonstrukcí je potřeba k obnově ulic přistupovat komplexně. Například posoudit možnosti rozšíření chodníků, přidání cyklopruhů, přeřešení parkovacích stání nebo zvážit možnosti výsadby stromů, stromořadí a alejí. Cílem by měly být ulice, které nebudou pouze dopravními koridory ale i příjemným a fungujícím místem, samozřejmě v maximální možné míře bezbariérovým.    

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2022

Jak toho dosáhneme?

1. Budeme přistupovat k opravám silnic, chodníků a celých ulic komplexně tak, aby byly opravy kvalitní, funkční a obohacovaly veřejný prostor.

2. Podpoříme v maximální možné míře výsadbu stromů v ulicích, rozšiřování chodníků a vznik cyklopruhů.

3. Všechny prostory města budou řešeny bezbariérově tak, aby sloužily dobře nejen chodcům ale i vozíčkářům a maminkám s kočárky.

4. Připravíme architektonickou soutěž na řešení centra města - oblasti ulic Masarykova, Brněnská a Pařížská s cílem přetvořit je na živé městské bulváry.

5. 5 kilometrů nových chodníků každý rok - navýšíme stálý rozpočet na opravy chodníků a ulic tak, aby změny byly skutečně vidět.

6. Vytvoříme sekci na webu města s přehledem plánovaných oprav a možností občanů vkládat podněty (například pomocí mobilní aplikace).

A co chodníky v centru?

Samostatnou kapitolou je centrum města, kde by měl být kladen důraz na kvalitní materiály, dostatek mobiliáře a prostoru například pro předzahrádky restaurací a kaváren. Výzvou je v tomto smyslu celková úprava spodní části Masarykovy ulice, Brněnské a Pařížské ulice tak, aby se staly skutečně živým a důstojným centrem města.

Součástí celého systému by měl být transparentní a veřejný plán jednotlivých oprav dostupný na webu města a možnost občanů dávat podněty k problémovým místům, například pomocí jednoduché mobilní aplikace.