Chceme městské trhy

Městský veřejný prostor má být živým a pulzujícím centrem. Jeho součástí je i nakupování v dnes tak oblíbené formě trhů lokálních pěstitelů nebo farmářů. Součástí bývá také společenský a kulturní program přinášející život do centra města a posilující místní komunitu. Chceme tento fenomén podpořit výstavbou městské tržnice či menšími vhodnými prostranstvími v jednotlivých obvodech ve spojení s podporou kulturního programu a lokálních producentů. Cílem je živé město i podpora sounáležitosti a místní udržitelné ekonomiky.

Do kdy to stihneme? Do konce roku 2021.
Za téma zodpovídá: Ing. arch. Jan Hrouda

Jak toho dosáhneme?

1. Prověříme reálnost výstavby městské tržnice v prostoru mezi obchodními domy Labe a Forum na základě proběhlé architektonické soutěže.

2. Necháme dopracovat projekt a podpoříme realizaci výstavby městské tržnice včetně kultivace okolního veřejného prostoru.

3. Nastavíme pravidla pro fungování trhů včetně společenského a kulturního programu.

4. Podpoříme pravidelnou účast lokálních pěstitelů, farmářů a producentů.

5. Podpoříme vznik lokální tržišť také v jednotlivých obvodech.