Chceme městské byty

Po divoké privatizaci bytového fondu ztratilo Ústí nad Labem většinu svých bytů a musí se spoléhat na soukromé vlastníky. Zkušenosti ze zahraničí (např. z Vídně) přitom ukazují, že obecní byty snižují cenu bydlení na trhu a zvyšují jeho kvalitu. Naše koncepce bytové politiky cílí nejen na nízkopříjmové domácnosti, ale nabízí bytovou alternativu i domácnostem středněpříjmovým.

Do kdy to stihneme? Do konce volebního období (1. etapa - 200 nových městských bytů)
Za téma zodpovídá: Karel Karika, Jiří Škoda

Jak toho dosáhneme?

1. Nakoupíme do majetku města byty v různých částech města, včetně vybraných bytových brownfieldů.

2. Část bytů vyčleníme jako byty sociální. Tyto byty budou určeny pro osoby, které mají problém získat bydlení na trhu, jako jsou lidé v ubytovnách, azylových domech, mladí lidé po odchodu z dětských domovů, senioři, dlouhodobě nezaměstnaní, oběti domácího násilí, lidé v nevyhovujících podmínkách, hendikepovaní či rodiče samoživitelé. Pro tyto byty zavedeme systém tzv. prostupného bydlení (krizový byt – sociální byt nižšího standardu – běžný byt) a stanovíme pravidla pro jejich přidělování tak, aby nemohly být zneužívány.

3. Zbytek bytů použijeme jako tzv. startovací byty a za výhodné nájemné je nabídneme mladým rodinám, studentům či mladým lidem začínajícím svou kariéru v našem městě (lékaři, učitelé, úředníci apod.)