Jiří Škoda

šéfredaktor

Čím se živím?

Dělám toho mnoho, obvykle uvádím, že jsem šéfredaktor časopisu ‘Už víš proč?’, ale také jsem redaktor Koktejlu, sazeč a grafik a vedoucí Koktejl DTP, kde kompletně připravuji k tisku 5 různých časopisů. Jsem předsedou spolku Krásné sousedění, z. s., zastupitelem v Ústí nad Labem - Neštěmicích.

Kde bydlím?

V Krásném Březně.

Co mě baví?

Politika, skauting, deskové hry, technologie.

Moje priority?

Co je pro mne prioritou: Zbavit Ústí nálepky města nevhodného k žití a nastartovat jeho rozvoj jako moderního centra 21. století s důrazem na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Co pro mne znamená Ústí?

Rodné město s úžasným potenciálem, ve kterém chci dále spokojeně žít se svoji rodinou.

Za co budu zodpovídat:

Máte otázky nebo se chcete setkat? Kontaktujte mě.

mail@jiriskoda.cz