Ing. arch. Jiří Němeček

vrchní ministerský rada

Čím se živím?

Momentálně pracuji na Ministerstvu pro místní rozvoj, na Odboru Dohody o partnerství, evaluaci a strategii v Oddělení strategií, na pozici vrchního ministerského rady pro oblast přípravy ČR na budoucí programové období.

Kde bydlím?

Na Střekově.

Co mě baví?

Baví mě poznávání nových míst a lidí spojených s historií naší země.

Proč jdu do politiky?

Politika na Střekově je pokračováním v započatých pracích na změně prostředí a nových příležitostech. Prosazování maximální kvality práce a boj se zažitým šumařením.

Moje priority?

Prioritou bude pokračování a rozvíjení započatých věcí, zejména pak zeleň, doprava a školství. Zásadním tématem je inovativní a účinný způsob řešení sociálních problémů (viz dobrá praxe z Kolína).

Co pro mne znamená Ústí?

Ústí je pro mne rodným městem s těžkou minulostí, komplikovanou přítomností, ale s růstovým potenciálem do budoucna.

Máte otázky nebo se chcete setkat? Kontaktujte mě.

niemeczek81@gmail.com